Information på dansk

Information om WorldFengur – gældende for avl med heste i Island

OBS! Nogle af de efterfølgende informationer og muligheder kun er gældende i Island. Der kan være andre regler i andre FEIF-medlemslande.

WorldFengur (WF) fungerer som stambog for islandske heste. WF gemmer alle oplysninger om islandske heste registreret i det Internationale forbund for Islandske heste (FEIF) i en stor anerkendt international online database. Dermed kan man i WF finde oplysninger om islandske heste i hele verden.

I WF kan man finde information om over 450.000 islandske heste og der kommer flere til hver dag. Man kan bl.a. finde oplysninger om afstamning, afkom, kåringsbedømmelser, ejerforhold, avlere, avlsværdi (BLUP), farve, chipnummer og meget mere. Derudover ligger der omkring 5.000 billeder af kåringsbedømte heste i WF.

Kontakt +354 516 5000 alle hverdage eller tolvudeild@rml.is for oplysninger om adgang til WF og support.

De første skridt

Om WorldFengur
WorldFengur er en international database for islandske heste. Avlere og hesteejere sender oplysninger om deres heste ind i denne database. Siden 2009 har det været muligt at indsende alle oplysninger digitalt igennem den såkaldte Paddock. I Paddocken kan man se alle sine heste. Der kan man foretage ejerskifte, følanmeldelse, registrere hestens skæbne og mere.

Hvordan bliver man en del af indberetningen?
Er man registreret avler i Island har man indberetningspligt, d.v.s. at alle heste skal registreres i WF. Nye avlere skal kontakte den islandske landbrugsrådgivning (ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, RML), hvor man får tildelt et avlernummer. De sidste tre cifre i hestens FEIF-ID (islandsk fødte) er avlernummeret. Yderligere oplysninger om opbygningen af FEIF-ID’et beskrives længere nede.

Avlere bosatte i Island er forpligtede til at registrere drægtige hopper, bedækninger, føl, vallakker, hestens skæbne, ejerskifte og formynder. Formålet med disse registreringer er at styrke databasen til at have det mest realistiske billede af hestebestanden.

Alle medlemmer af islandske hesteforeninger i Island har gennem medlemskabet gratis adgang til WF. For at få adgang skal man derfor kontakte sin lokale hesteforening. Er man ikke medlem af en forening kan man købe adgang til WF hos RML.

I Danmark har alle medlemmer af DI (Dansk Islandshesteforening) adgang til WF igennem DI. Det er også muligt at abonnere direkte på www.worldfengur.com.

Hvad kan man læse ud fra FEIF-ID-nummeret?
Alle FEIF-ID-numre består af hestens oprindelsesland, fødselsår og køn. Hos islandskfødte heste fremgår desuden område og avlernummer.

Her nedenfor er to eksempler på FEIF-ID-numre på islandskfødte heste:

Følanmeldelser
For bosatte hesteejere i Island kan de som ikke selv registrere sine føl igennem Paddock indsende en udfyldt formular til RML eller få vedkommende som chipmærker føllet til at gøre det. Ved følanmeldelsen er det vigtigt at oplysninger om fødselsår, køn, oprindelse, farve, afstamning, avler, ejer og formynder registreres. Hvis ejeren af hesten ikke er registreret avler, får hesten tildelt næste ledige nummer i landsdelen. Formularen til følanmeldelse kan findes her på hjemmesiden eller på RML kontorer rundt i landet. Når formularen er udfyldt, sendes den til RML. Spørgsmål om følanmeldelse eller andre registreringer sendes til halla@rml.is eller agg@rml.is.

Korrekt indtastning af oplysninger er yderst vigtig, da de danner grund for alle beregninger og behandling af data til hesteavl.

OBS! Der er kan være andre regler om følanmeldelser i andre lande end Island. Føl der fødes udenfor Island skal registreres nationalt.

Vejledning til Paddock
Alle brugere af WF har mulighed for at bruge Paddock. I din Paddock kan man bl.a. lave ejerskifte, registrere hesten skæbne, indsætte billeder, registrere drægtighed, lave følanmeldelser, registrere formyndere og give unavngivne heste navn.

Hvis sproget ikke allerede står på dansk kan man med fordel vælge sprog under ”tungumál”:

Klik dernæst på ”Paddock”

Dette billede vises da på skærmen med alle valgmuligheder:

 1. Mine heste, i denne fane kan man se alle sine heste. Her kan man indberette ændringer på farve, fødselsdato, hestens skæbne, indsætte navn, registrere kastration, ejerskifte, indsætte billeder og skrive andre bemærkninger. Ved hver hest kan man finde en række forskellige ikoner:

  Ved at klikke på det gule ikon kan man ændre fødselsår, navngive en unavngivet hest (Nn) og ændre hestens skæbne. Det er ikke muligt at ændre farve, navn, oprindelse eller avler på kårede heste eller heste der har deltaget i konkurrence. Se følgende muligheder på næste side:

  Er hesten død eller slagtet skal man redegøre for grunden til hestens skæbne og indberette dato for skæbneændring. 

  For at indberette ejerskifte (salg) skal man have købers personnummer og hvis der er flere købere end én skal man gøre rede for den procentvise ejerdel. Ved ejerskifte/salg skal man altid sælge hele hesten, 100%. Det vil sige ved salg af en del af hesten (f.eks. 50%) skal man skrive to købere på ejerskiftet, hvoraf den ene er sælger selv. Den nye køber ejer derved 50% og tidligere ejer og sælger ejer 50%.

  Klik på dette ikon for at registrere kastration. Ved registrering skal man oplyse dato for kastration, det er ikke nødvendigt at oplyse hvilken dyrlæge der udførte opgaven. For at datoen er gyldig skal den skrives som: 01-07-2021 eller 01.07.2021.

  Det er muligt at indsætte bemærkninger om hesten med at vælge taleboblen. Man kan vælge om bemærkningen skal sendes ind til det pågældende registreringskontor eller ikke. Ved at vælge ”synlig for alle” kan alle brugere af WF se bemærkningen ellers er den kun synlig for ejer og for ansatte på registreringskontoret.

  Klik på dette ikon for at uploade billeder af heste direkte igennem Paddock. Bemærk, det er kun tilladt at uploade billeder som tilhører ejer selv. Hvis billederne tilhører andre, skal man have fuld tilladelse til at offentliggøre dem. Sager om misbrug heraf er underlagt loven.

  Dette ikon hjælper med at finde hingste der matcher med valgte hoppe. Avler vælger indavlskoefficient, placering af hingsten og minimumssikkerhed på avlsværdi.

 2. Mating registration (bedækningsregistrering), her vises listen over alle hopper. Her registreres om hopper har været til hingst eller ikke. Hvis hoppen har været til hingst, skal man redegøre for hvilken hingst det var, hvornår hoppen var der og om den er drægtig. 

  Der er også en liste over hingste 2 år eller ældre. Hvis de har været brugt til bedækning, skal man registrere hvilke hopper der har været hos hingsten.  

  Hvis hoppeejer har registreret at hoppen er drægtig, vil den automatisk fremgå på listen under hingsten. I disse tilfælde skal hingsteholder blot godkende at hoppens oplysninger og dato er korrekte. Godkendes hoppen af hingsteholder kan hoppeejer registrere føllet det følgende år i sin Paddock. 

 3. Fang- og folaldaskráning (drægtigheds- og følanmeldelse). Denne del er kun tilgængelig i Paddock hvis man deltager i den islandske indberetning. Avleren har da fast område- og avlernummer. Er man avler og får føl årligt kan det være en fordel at have mulighed for at lave følanmeldelser selv.

  Under denne fane kan man finde en liste over bedækkede hopper og her redegøres for om hoppen foler, er gold eller om hoppen er død. Er der kommet et føl skal man først registrere det i ”Afrakstur” (resultat). Her vælges om der er kommet ét eller to føl, dødfødt føl eller om hoppen døde. Det er afgørende at hoppen er registreret drægtig enten med drægtighedsscanning, registreret hos hingst eller ved godkendelse fra hingsteholder for at kunne lave en følanmeldelse (Bedækningsregistrering). Kommer der tvillinger skal man klikke på ”tvillinger” for at lave følanmeldelse på dem begge.

  Følanmeldelser udenfor Island følger det pågældende lands regler og denne mulighed i Paddock er ikke givetvis aktiv i andre lande.

 4.  Under de efterfølgende faner: ”Udgået”, ”Solgt” og ”Eksporteret” findes oplysninger om disse emner i en valgt periode. Hesteejer kan ikke selv ændre eller registrere noget her.

 5. Mine oplysninger, her er alle dine personlige oplysninger såsom adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside. Det er muligt at ændre oplysninger efter behov. Hvis der registreres en hjemmeside, kommer dette ikon  frem ved avlers/hesteejers navn. Med ét klik på huset åbnes hjemmesiden.

 6. Mín bú (staðsetningar), her ses en oversigt over de gårde man er registreret på. Denne funktion er kun aktiv i Island.

 7. Hross í mínu umráði (heste som jeg råder over), her en liste over alle dine heste og de heste man er registreret som formynder/råder over. Som ejer kan man ændre/registrere formynder. Som formynder kan man slette sig som formynder.

 8. Yfirlit eiganda (ejeroversigt), her finder ejer en oversigt over alle heste, hvor der fremgår om alle registreringer på hesten/hestene er opdaterede.

 9. Haustskýrsla umráðamanns (årsopgørelse), i Island er alle hesteejere forpligtede til at indsende en årsopgørelse over alle heste. I denne fane er det muligt at indsende opgørelsen digitalt, hvis alle oplysninger i foregående faner er blevet registreret. Årsopgørelsen skal indsendes senest den 20. november hvert år. Opgørelsen kan kun indsendes hvis alle oplysninger om drægtighed hos hopper og om hestenes skæbne er registreret.

  Herunder er der også en oversigt over alle ens heste der ikke er chipmærkede. Siden 2005 har det været lovpligtig at chipmærke alle heste. Der er desuden en liste over heste der afventer svar fra DNA-test m.h.t. afstamning. I tilfælde hvor man ikke har fået svar på DNA-test kan det være en fordel at undersøge grunden dertil. Oftest er det pga. manglende DNA fra hestens forældre. Det kan dog også være pga. fejl ved prøvetagning eller analyse og derfor kan man med god grund undersøge afventende svar.
  På RML’s hjemmeside www.rml.is kan man finde alle formularer som skal bruges til registreringer og diverse oplysninger for hestefolk (på islandsk). For yderligere spørgsmål eller hjælp kontaktes RML på +354 516 5000 eller e-mail rml@rml.is.

Avlsnavne

Der skal ansøges om nye avlsnavne igennem RML med denne formular. Steinunn Anna Halldórsdóttir behandler alle ansøgninger om avlsnavne. Kontakt den ansvarlige på +354 516 5045 eller e-mail sah@rml.is.

Regler om avlsnavne

 • Det er muligt at søge om specielle avlsnavne og få dem registreret i sit navn. Føl der fødes i ejers navn efter godkendelse vil derefter få tildelt det nye avlsnavn som erstatning for oprindelsessted.
 • Ansøgning om nyt avlsnavn skal ske med denne formular og skal indsendes til RML.
 • Ansøgere han være private avlere, firmaer eller selskaber.
 • Avlsnavne tilhører den enkelte avler og ingen andre må bruge avlsnavnet uden tilladelse fra indehaveren af avlsnavnet
 • Alle avlsnavne skal registreres i WF, hvor alle relevante oplysninger om indehaver af avlsnavnet gemmes.

Gebyrer

 • Startgebyr: 75.000 ISK
 • Årligt gebyr: 10.000 ISK
 • Gebyr for flytning af avlsnavn fra en indehaver til ny indehaver: 25.000 ISK.
 • Indehaver af avlsnavnet kan miste retten til at bruge det hvis det årlige gebyr ikke betales.
 • RML har ret til at annoncere avlsnavne der er udgået ét år efter misligholdelse af det årlige gebyr.
 • Indehaver af avlsnavnet har ret til at overdrage retten til avlsnavnet til andre. Alle overdragelser skal registreres hos RML.
 • Avlere kan have flere en ét registret avlsnavne.
 • Det er ikke tilladt at bruge registrerede gårde som avlsnavne.
 • Det er ikke tilladt at tilføje tal eller bogstaver efter et folkeregistreret gårdnavn som f.eks. Hóll 1 eller Grund A. Der kan søges om dispensation hvis der foreligger tilladelse fra gårdens eller jordens ejer.
 • Det er ikke tilladt at tilføje for- eller suffiks til et folkeregistreret gårdnavn som f.eks. Litla-Hvanneyri eller Hólar-Vestri. Der kan søges om dispensation hvis der er en god begrundelse herfor.
 • Det er ikke tilladt at bruge bynavne, lande eller landsdele som avlsnavn
 • Det er ikke tilladt at bruge avlsnavne, der ikke er overens med god islandsk sprogskik
 • Det er ikke tilladt at bruge varemærker som avlsnavne medmindre ansøger ejer varemærket
 • Avlsnavnet følger hesten hele dens liv og ændres ikke hvis avlsnavnet senere udgår.
 • Alle oplysninger om avlsnavne og deres indehavere skal offentliggøres i WF
 • Ansvarlige hos RML gennemgår alle ansøgninger om avlsnavne og sikre at de opfylder ovenstående krav. I tilfælde af tvivl inddrages specialister på området.

Kontaktperson er Steinunn Anna Halldórsdóttir, +354 516 5045 eller email sah@rml.is.

Navngivning: Regler i WF

FEIF-regler for navngivning
Hesteejere kan registrere hestens navn og oprindelse i WF. Alle navneregistreringer skal finde sted inden hesten fremvises til avlsbedømmelse eller på konkurrencebanen, derefter kan navnet ikke ændres. Desuden kan man ikke ændre navn på heste der er registreret med et eller flere afkom i WF.

Brugere har adgang til en liste med godkendte navne i WF som kan bruges til inspiration. Er det valgte navn ikke på listen skal det godkendes ved det fungerende registreringskontor i fødselslandet. Godkendte navne tilføjes på listen til fremtidig brug.

Efterfølgende er gældende ved navngivning i WF

 • Navne i WF skal være islandske og opfylde regler om retskrivning og grammatik
 • Hingste/vallakker skal navngives med hankønsord og hopper med hunkønsord. Det er ikke tilladt at bruge intetkønsord som navn. Det ikke tilladt at bruge forkortelser som navn.
 • Navne der ikke anses for smagfulde eller passende over for religiøse eller sociale minoriteter godkendes ikke.
 • Der skal anvendes præposition svarende til den islandske præposition ”frá” på det pågældende sprog. Der er også tilladt at bruge den islandske præposition ”frá” eller ”fra”.