Hrútaverðlaun sæðingastöðvanna

Reglur um verðlaunaveitingu sæðingastöðvahrúta

Besti lambafaðirinn
Stöðvarnar veita árlega viðurkenningu þeim hrúti stöðvanna sem árið áður er talinn hafa skilað bestum lömbum. Verðlaunahafinn hverju sinni skal valinn af faghóp sauðfjárræktar hjá RML.

Hrúturinn sem viðurkenninguna fær skal að lágmarki hafa skilað til mælinga og skoðunar 100 hrútlömbum á verðlaunaárinu.
Lámarkseinkunn kynbótamats skal vera 110 stig fyrir gerð sláturlamba, 105 stig fyrir fallþunga (bein vaxtaráhrif) og 95 stig fyrir fitumat sláturlamba.

Lámarkseinkunn kynbótamats skal vera 95 stig fyrir fallþunga - mæðraáhrif og frjósemi.

Við ákvörðun verðlaunahafa skal taka mest tillit til niðurstaðna úr skoðun hrútlamba og ómsjármælinga þeirra.

Mest áhersla skal þar lögð á mælingar á þykkt bakvöðva og fitu í ómsjármælingum auk stigagjafar fyrir lærahold.

Sami hrúturinn skal ekki verðlaunaður í tvígang. Komi upp slík staða skal verðlauna þann hrút sem næstur er talinn standa.

Mesti kynbótahrúturinn
Árlega veita stöðvarnar viðurkenningu þeim hrúti sem talinn er mesti kynbótahrúturinn sem þar hafi verið notaður og fengið hefur mikla og alhliða reynslu.

Til greina með verðlaun koma hrútar ekki fyrr en fengin er að lágmarki tveggja ára reynsla um fyrstu dætur þeirra sem tilkomnar eru í gegnum sæðingar.

Verðlaunahafinn hverju sinni skal valinn af faghóp sauðfjárræktar hjá RML.

Lámarkseinkunn kynbótamats skal vera 105 stig fyrir gerð sláturlamba og fyrir fallþunga, bæði bein áhrif og mæðraáhrif.

Lámarkseinkunn kynbótamats skal vera 95 stig fyrir fitumat sláturlamba og 100 fyrir frjósemi dætra.

Verðlaunahafinn skal hafa sýnt ótvíræða yfirburði bæði sem lambafaðir og sem ærfaðir.

Niðurstöður úr skoðun lamba og reynsla dætra úr skýrslum fjárræktarfélaganna frá árunum á undan skulu lagðar til grundvallar við valið.

Tekið skal tillit til vænleika lamba, skrokkgæðaeiginleika þeirra, frjósemi og mjólkurlagni dætra.

Sami einstaklingurinn verður aðeins verðlaunaður einu sinni.