Skiladagur vegna beingreiðslna í garðyrkju (A, B og C)