Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarinnar fyrir nýliðinn nóvember

Maddi frá Bryðjuholti í Hrunamannahreppi. Faðir hans er Banani 20017 og móðir er Daða 899. Mynd: Nau…
Maddi frá Bryðjuholti í Hrunamannahreppi. Faðir hans er Banani 20017 og móðir er Daða 899. Mynd: Nautastöðin Hesti.

Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarinnar fyrir síðustu 12 mánuði, nú að nýliðnum nóvember, hafa nú verið birtar á vef okkar. Niðurstöðurnar byggja á þeim skýrslum sem hafði verið skilað síðdegis þann 11. desember.
Þegar niðurstöðurnar voru reiknaðar hafði verið skilað mjólkurskýrslum frá 455 búum en uppgjör kjötframleiðslunnar náði til 123 búa þar sem framleitt var nautakjöt en ekki stunduð framleiðsla mjólkur til sölu. Reiknuð meðalnyt 24.315,8 árskúa á búunum 455 reiknaðist 6.443 kg. eða 6.477 kg. OLM (af orkuleiðréttri mjólk) á því 12 mánaða tímabili sem uppgjörið nær yfir. Meðalfjöldi árskúa á fyrrgreindum búum var 53,4.

Mest meðalnyt árskúa á síðustu 12 mánuðum reyndist vera á búi Eyvindar og Aðalbjargar í Stóru-Mörk 1 undir Eyjafjöllum, 8.981 kg. Næst því kom bú Laufeyjar og Þrastar á Stakkhamri 2 á Snæfellsnesi, þar sem meðalnytin reiknaðist nú 8.622 kg. eftir árskú. Þriðja í röðinni var bú Garðars Guðmundssonar í Hólmi í Landeyjum þar sem hver árskýr mjólkaði að meðaltali 8.619 kg. á uppgjörstímabilinu. Fjórða að þessu sinni var bú Hrepphóla ehf. í Hrepphólum í Hrunamannahreppi þar sem meðalnyt árskúnna reiknaðist 8.342 kg. á síðustu 12 mánuðum. Fimmta var bú Guðrúnar og Óskars á Tannstaðabakka við Hrútafjörð en þar var meðalnyt árskúnna 8.252 kg. Efstu búin eru þau sömu og í sömu röð og við lok október.

Nythæsta kýrin á síðustu 12 mánuðum, eins og við lok október, var Droplaug 875 (f. Dropi 10077) í Dalbæ í Flóa sem mjólkaði á tímabilinu 15.158 kg. Önnur í röðinni nú, einnig hin sama og fyrir mánuði síðan, var Skritla 963 (f. Sólon 10069) í Nesi í Höfðahverfi en nyt hennar var 15.009 kg. á fyrrnefndu tímabili. Þriðja að þessu sinni var Kera 720 (f. Úranus 10081) á Grund í Svarfaðardal sem mjólkaði 14.474 kg. síðustu 12 mánuði. Í fjórða sæti var kýr nr. 1106 (f. Skalli 11023) í Hrepphólum í Hrunamannahreppi sem skilaði 14.290 kg. á undanförnum 12 mánuðum. Fimmta var Skjóða 610 (f. Lúður 10067) á Hnjúki, nú í Húnabyggð í Austur-Húnavatnssýslu, sem mjólkaði 14.262 kg. á áðurnefndum 12 mánuðum.

Alls náðu 197 kýr á mjólkurframleiðslubúunum sem afurðaskýrslum fyrir nóvember hafði verið skilað frá síðdegis þann 11. desember að mjólka 11.000 kg. eða meira síðustu 12 mánuðina. Af þeim hópi mjólkuðu 50 kýr yfir 12.000 kg. og 10 þeirra skiluðu yfir 13.000 kg. nyt síðustu 12 mánuði. Fimm þessara afurðahæstu kúa mjólkuðu meira en 14.000 á tímabilinu og eins og sjá má á því sem þegar hefur komið fram, mjólkuðu tvær þeirra meira en 15.000 kg.

Meðalfjöldi kúa á þeim 123 hreinu kjötframleiðslubúum sem uppgjörið nær yfir reiknaðist 28,4 við lok nóvember en árskýrnar á þeim búum voru að meðaltali 24,9. Meðalkjötframleiðsla á þessum búum reyndist 7.278,4 kg. á undanförnum 12 mánuðum.

Meðalfallþungi 9.744 ungnauta á aldrinum 12-30 mánaða, sem slátrað var frá öllum búunum sem uppgjörið nær yfir, hvort sem um ræðir bú þar sem stunduð var kjötframleiðsla eða mjólkurframleiðsla, eða blanda af hvoru tveggja, undanfarna 12 mánuði, var 256,4 kg. og reiknaður meðalaldur þeirra gripa við slátrun var 744,7 dagar.

Athugið að skjalið sem geymir upplýsingar um fjölda dætra undan þeim nautum sem eiga fimm eða fleiri dætur á lista kúa sem skiluðu meiri en 9000 kg. nyt, er ekki uppfært í hverjum mánuði eins og bent hefur verið á áður.

Sjá nánar:

rml.is/is/forrit-og-skyrsluhald/nautgriparaekt/huppais-nidurstodur-2023