Niðurstöður úr skýrslum nautgriparæktarinnar fyrir nýliðinn apríl

Bolli frá Miðskógi í Miðdölum, sonur Rakelar 872 og Keilis 20031.
Bolli frá Miðskógi í Miðdölum, sonur Rakelar 872 og Keilis 20031.

Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarinnar síðustu 12 mánuðina, þegar apríl er á enda, hafa nú verið birtar á vef okkar. Niðurstöðurnar byggja á þeim skýrslum sem hafði verið skilað um hádegisbilið þann 13. maí.
Þegar niðurstöðurnar voru reiknaðar hafði verið skilað mjólkurskýrslum frá 447 búum en uppgjör kjötframleiðslunnar náði að þessu sinni til 115 búa þar sem framleitt var nautakjöt en ekki stunduð framleiðsla mjólkur til sölu. Reiknuð meðalnyt 24.287,1 árskýr á búunum 447 var 6.494 kg. eða 6.515 kg. OLM (af orkuleiðréttri mjólk) á uppgjörstímabilinu. Meðalfjöldi árskúa á fyrrgreindum 447 búum var 54,3.

Mest meðalnyt árskúa síðustu 12 mánuði var á búi Eyvindar og Aðalbjargar í Stóru-Mörk 1 undir Eyjafjöllum, 8.933 kg. Annað á listanum var bú Garðars Guðmundssonar í Hólmi í Landeyjum þar sem hver árskýr skilaði að meðaltali 8.608 kg. mjólkur á tímabilinu. Þriðja nú við lok apríl var bú Guðrúnar og Gunnars á Búrfelli í Svarfaðardal þar sem meðalnyt árskúnna reyndist 8.513 kg. síðustu 12 mánuðina. Fjórða að þessu sinni var bú Björgvins Rúnars Gunnarssonar á Núpi á Berufjarðarströnd þar sem meðalnyt árskúnna var 8.482 kg. Framantalin bú eru hin sömu og í sömu röð og við lok marsmánaðar. Í fimmta sæti að þessu sinni var bú Hellisbúsins ehf. í Kolsholti 1 í Flóahreppi þar sem meðalafurðir árskúa voru 8.421 kg. á síðustu 12 mánuðum.

Nythæst á síðustu 12 mánuðum var, líkt og fyrir mánuði, kýr nr. 988 (f. Strákur 10011) á Núpi á Berufjarðarströnd sem mjólkaði 15.051 kg. Önnur í röðinni nú var Skessa (f. Fossdal 10040) á Stóru-Reykjum í Flóa en nyt hennar var 13.476 kg. á tímabilinu. Þriðja kýrin var Messa 1445 (f. Tanni 15065) í Skáldabúðum 2 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem mjólkaði 13.343 kg. undanfarna 12 mánuðina. Fjórða var Klauf 2487 (f. Strákur 10011) í Lambhaga á Rangárvöllum sem mjólkaði 13.194 kg. á tímabilinu sem um ræðir. Fimmta kýrin nú var Þula 3144 (f. Þróttur 17023) í Flatey á Mýrum við Hornafjörð sem skilaði 13.089 kg. mjólkur á umræddum tíma.

Alls náðu 140 kýr á mjólkurframleiðslubúunum sem afurðaskýrslum aprílmánaðar hafði verið skilað frá um hádegi þann 13. maí að mjólka 11.000 kg. eða meira síðustu 12 mánuði. Af þeim hópi mjólkuðu 36 yfir 12.000 kg. og átta kýr skiluðu afurðum yfir 13.000 kg. nyt á umræddu tímabili. Af þeim mjólkaði ein meira en 15.000 kg. eins og fram hefur komið.

Meðalfjöldi kúa á þeim 115 hreinu kjötframleiðslubúum sem uppgjörið nær yfir reiknaðist 28,6 í endaðan apríl en árskýrnar á þeim búum voru á þeim tíma 27,0 að meðaltali. Meðalkjötframleiðsla á þessum búum reyndist 7.191,0 kg. á undanförnum 12 mánuðum.

Meðalfallþungi 9.657 ungnauta á aldrinum 12-30 mánaða, sem slátrað var frá öllum búunum sem uppgjörið nær yfir, hvort sem um ræðir bú þar sem stunduð var kjötframleiðsla eða mjólkurframleiðsla, eða blanda af hvoru tveggja, undanfarna 12 mánuði, var 257,5 kg. og reiknaður meðalaldur þeirra gripa við slátrun var 742,1 dagur.

Athugið að skjalið sem geymir upplýsingar um fjölda dætra undan þeim nautum sem eiga fimm eða fleiri dætur á lista kúa sem skiluðu meiri en 9000 kg. nyt, er ekki uppfært í hverjum mánuði eins og áður hefur verið bent á.

Sjá nánar:

rml.is/is/forrit-og-skyrsluhald/nautgriparaekt/huppais-nidurstodur-2023