Starf ráðgjafa hjá RML

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir ráðgjafa sem gæti sinnt fjölbreyttu ráðgjafar- og þróunarstarfi á sviði umhverfis og loftslagsmála.

Starfs- og ábyrgðarsvið

  • Starf í ráðgjafateymi RML
  • Þróunar- og ráðgjafavinna tengd loftslags- og umhverfismálum í landbúnaði
  • Þróun og sala á fjölbreyttri ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við annað starfsfólk RML
  • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði raungreina, náttúruvísinda, tækni eða umhverfismála æskileg
  • Reynsla tengd umhverfis og loftlagsmálum
  • Þekking á verkefnastjórnun er kostur
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Geta til að vinna undir álagi
  • Góðir samskiptahæfileikar

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga landbúnaði í sínum víðasta skilningi sem hefur metnað og frumkvæði til að vinna að ráðgjafarstarfsemi RML.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 12 starfsstöðvum. Við bendum áhugasömum á heimasíðu fyrirtækisins þar sem sótt er um starfið, en þar er einnig hægt að kynna sér starfsemina enn frekar.

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar næstkomandi. Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is og Borgar Páll Bragason bpb@rml.is.

Sjá nánar: 
Sækja um starf

/okg