Síðasti skiladagur umsókna um fjárfestingarstuðning í sauðfjárrækt er 15. mars

RML minnir sauðfjárbændur á að opnað hefur verið fyrir umsóknir um fjárfestingastuðning í sauðfjárrækt í samræmi við reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt nr. 1253/2019, V. kafla. Umsóknum um fjárfestingastuðning vegna framkvæmda á árunum 2021-2022 skal skilað inn rafrænt á afurd.is eigi síðar en 15. mars. 

Markmið stuðningsins er að stuðla að bættum aðbúnaði sauðfjár og hagkvæmari búskaparháttum.

Skilyrði fyrir veitingu fjárfestingastuðnings er að finna í 26. gr. reglugerðarinnar og eru vegna:

  1. Nýframkvæmda
  2. Endurbóta á eldri byggingum 

Fylgiskjöl sem skila þarf með nýrri umsókn eru:

  1. Sundurliðuð kostnaðar- og framkvæmdaráætlun með tímasettri verkáætlun.
  2. Byggingarleyfi eða staðfesting byggingarfulltrúa um að byggingarleyfis sé ekki krafist vegna framkvæmdar.
  3. Samþykktar teikningar ef við á.
  4. Leyfi þinglýstra eigenda jarðar fyrir framkvæmd.

Fjárfestingastuðningur fyrir hvern framleiðanda getur að hámarki numið 20% af stofnkostnaði ef heildarkostnaður fer yfir eina milljón króna.

Mögulegt er að fá fjárfestingastuðning vegna sömu framkvæmdar í þrjú ár samfellt og til þess að það gangi eftir verður að skila inn framhaldsumsókn.

Einnig er minnt á að búið er að opna fyrir umsóknir á afurd.is vegna fjárfestingastuðnings í nautgriparækt og er umsóknarfrestur þar til 31. mars n.k.

RML býður upp á aðstoð við umsóknir og er bændum bent á að hafa samband við skiptiborð í síma 516 5000 eða í gegnum netpóst rml@rml.is

/okg