Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarinnar í ágúst 2019

Skuld 1539 á Hvanneyri
Skuld 1539 á Hvanneyri

Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarinnar nú í nýliðnum júlí hafa verið birtar á vef okkar. Rétt er að geta þess að niðurstöðurnar í skýrsluhaldi mjólkurframleiðenda byggjast á skilum mjólkurskýrslna og annarra skráninga eins og staðan á þeim var morgni þ. 14. ágúst 2019. Þegar niðurstöðurnar voru reiknaðar höfðu borist mjólkurskýrslur frá 527 búum en uppgjör kjötframleiðslunnar náði til 106 búa þar sem var framleitt nautakjöt en ekki stunduð framleiðsla mjólkur til sölu. Reiknuð meðalnyt 25.052,9 árskúa á fyrrnefndum 527 búum var 6.244 kg eða 6.495 kg OLM á síðustu 12 mánuðum. Meðalfjöldi árskúa á búunum 527 var 47,5.

Meðalnyt árskúa var á síðustu 12 mánuðum, mest á búi Karls Inga og Erlu Hrannar á Hóli í Svarfaðardal, hinu sama búi og undanfarna mánuði, þar sem hver árskýr mjólkaði nú að meðaltali 8.398 kg. Búin í öðru og þriðja sæti hafa nú sætaskipti frá því fyrir mánuði. Að þessu sinni var bú Búkosta ehf. í Reykjahlíð á Skeiðum í öðru sæti þar sem meðalnyt árskúa stóð í 8.261 kg. Þriðja í röðinni var bú Gunnbjarnar ehf. í hinum forna Gnúpverjahreppi eða Eystrihrepp þar sem meðalárskýrin skilaði 8.193 kg. að jafnaði á síðustu 12 mánuðum. Fjórða sætið skipaði bú Stóru-Tjarna ehf. á Stóru-Tjörnum í Þingeyjarsveit, eins og fyrir mánuði, þar sem meðalnyt árskúnna reiknaðist að jafnaði 8.193 kg. Hið fimmta í röðinni, líkt og fyrir mánuði, var Hvanneyrarbúið í Andakíl þar sem árskýrnar mjólkuðu að meðaltali 8.144 kg. á tímabilinu.

Nythæst kúa sl. 12 mánuði líkt og við seinasta uppgjör var kýrin Gola 694 (f. Þytur 09078) í Egilsstaðakoti í Flóa en nyt hennar var 14.825 kg. á tímabilinu. Önnur í röðinni var nú Dúna 464 (f. Muni 10018) í Ásgarði í Reykholtsdal sem mjólkaði 14.100 kg. á síðustu 12 mánuðum. Þriðja kýrin nú var Skuld 1539 (f. Aðall 02039) á Hvanneyri í Andakíl, móðir Bagga 14043 og Jötuns 17026, sem mjólkaði 13.438 kg. Fjórða var Stjörnurós 735 (f. Úlli 10089) á Kúskerpi í Blönduhlíð sem skilaði 13.403 kg. Fimmta var síðan Snúra 546 í Dalbæ í Hrunamannahreppi (f. Dúllari 07024) sem mjólkaði 13.199 kg. á tímabilinu. Alls náðu 93 kýr á búunum, sem afurðaskýrslum júlímánaðar hafði verið skilað frá að morgni þ. 14. ágúst, að mjólka 11.000 kg. og þar yfir á síðustu 12 mánuðum. Af þeim skiluðu 16 yfir 12.000 kg. nyt á tímabilinu og þar af sex sem mjólkuðu meira en 13.000 kg. 

Meðalfjöldi kúa á kjötframleiðslubúunum reiknaðist 22,7 en árskýrnar reiknuðust að jafnaði 17,1 og meðalkjötframleiðsla á þeim búum sl. 12 mánuði reyndist 4.854,6 kg. Meðalfallþungi allra ungnauta á aldrinum 12-30 mánaða, skráðra í slátrun frá öllum búum undanfarna 12 mánuði var 242,5 kg. og reiknaður meðalaldur þeirra við slátrun var 739,7 dagar.

Sjá nánar:

Niðurstöður skýrsluhalds nautgriparæktarinnar

/gj