Rekstur kúabúa 2020-2022

Út er komin skýrsla hjá RML um rekstur og afkomuþróun kúabúa fyrir árin 2020-2022. Sú skýrsla er unnin út frá rekstrargögnum 174-176 kúabúa af landinu öllu sem endurspeglar um 41-45% af heildarmjólkurinnleggi landsins, vaxandi eftir árum. Það hlutfall ásamt samanburði við gögn frá fyrri árum bendir til að gögnin gefi góða mynd af stöðu og þróun í greininni.

Í skýrslunni var m.a. skoðað var samhengi afurðasemi og framleiðslukostnaðar en þar munar ríflega 30 kr/ltr milli afurðahæstu og afurðalægstu búanna og er greinilegt að hér geta verið sóknarfæri í rekstri. Niðurstöður verkefnisins gefa einnig sterkar vísbendingar um jákvætt samhengi aukinnar afurðasemi og færri heyjaðra hektara við lægri framleiðslukostnað.

Skuldsetning þátttökubúanna hefur vaxið verulega á árunum 2020-2022 og skulda umrædd bú um 23,7 milljarða króna í árslok 2022. Jákvæðu fréttirnar eru að skuldahlutfallið hefur farið lækkandi milli ára vegna aukinnar heildarveltu búanna og er um 1,6 í árslok 2022. Fjármagnsliðir voru þá að jafnaði um 13% af heildarveltu eða um 27,8 kr/ltr. Mikill munur er á búum eftir skuldaflokkum þar sem að fjármagnskostnaður skuldsettasta hópsins er 53,9 kr/ltr að meðaltali eða um 29% af heildarveltu búanna.

Þegar er hafin gagnasöfnun fyrir rekstrarárið 2023 og eru núverandi þátttakendur sem nýir boðnir velkomnir inn í áframhaldandi greiningarvinnu.

Rekstur kúabúa 2020-2022