Skýrsluhald - skráning folalda og fleira

Nú í upphafi árs er gott að huga að því hvort eitthvað er ógert varðandi skráningar í WorldFeng. Hér er bent á það helsta sem gott er að fara yfir í heimarétt WF:
  • Er búið að gera grein fyrir fangskráningu? Skráning á fangi er forsenda þess að hægt sé að grunnskrá folöldin sem fæðast í vor.
  • Er búið að merkja við þá fola sem voru geltir í sumar?
  • Er búið að gera grein fyrir afdrifum hrossa?
  • Er litaskráning í lagi?
  • Er búið á setja inn nöfn á þau hross sem hafa verið nefnd?
Aðeins til upprifjunar, þá eru þessar leiðir færar til að skrá fyljun:
 
  • Stóðhestseigandinn skráir í sinni heimarétt hvaða hryssur voru hjá hestinum. Hryssueigandinn fær sjálfkrafa tilkynningu úr WF í tölvupósti þegar það hefur verið gert (ef netfang í WF er rétt skráð).
  • Hryssueigandi skráir fang á sínar hryssur í sinni heimarétt. Þær hryssur birtast síðan í heimarétt stóðhestseigandans sem staðfestir að hryssurnar hafi verið hjá hestinum. Geri hann það ekki fer skráning hryssueigandans ekki í gegn. Það er því mjög mikilvægt að stóðhestseigendur fylgist með hvort hryssur eru að bætast inn á hestinn í heimaréttinni. Skráning hryssueiganda á fangi er í raun tilkynning til stóðhestseiganda sem hann þarf síðan að staðfesta til að hún verið virk.
  • Stóðhestaskýrslu eða fyljunarvottorði skilað inn til RML, undirrituðu af stóðhestseiganda eða umsjónarmanni hestsins. Ef hryssurnar hafa verið sónarskoðaðar þarf dýralæknir að votta með sinni undirskrift niðurstöður úr skoðuninni. Upplýsingar um sónarskoðun eru ekki skráðar nema skýrslan sé undirrituð af dýralækni.
Til glöggvunar fyrir hryssueigendur kemur grænn punktur fyrir aftan upplýsingar um fylskráningu ef stóðhestseigandi hefur staðfest skráninguna (sjá mynd 1).
Mynd 1: Staðfesting komin frá stóðhestseiganda.
Að gefnu tilefni er rétt er að benda notendum WorldFengs á að fara inn í heimaréttina sína undir flipann „Um mig“ og kanna hvort þar komi ekki örugglega upp rétt netfang. Ef netfang vantar eða það er ekki rétt er lítil von til að tilkynningar úr WF skili sér á réttan stað.
Mynd 2: Valmyndir í heimarétt WF.
 
Skráning á folöldum
Skráning á folöldum í heimarétt WF fer þannig fram að smellt er á hnappinn „Fang- og folaldaskráning“ þá opnast gluggi eins og sést hér fyrir neðan. Þarna þarf að byrja á að smella á „Niðurstaða“ en þá opnast línur með eftirfarandi möguleikum; eitt folald, tvö folöld, dauðfætt eða hryssa fórst. Eins og sjá má á mynd 3 hefur verið valið „Eitt folald“ og þar með er næst hægt að smella á „Skrá folald“.
Mynd 3: Skráning á folaldi.
 
Þá opnast gluggi þar sem hægt er að skrá inn upplýsingar um folaldið. Stóðhesturinn kemur sjálfkrafa upp, síðan er sett inn nafn (sé búið að nefna folaldið), fæðingardagur, kyn, númer (þrír síðustu stafirnir í fæðingarnúmerinu), litur og litanúmer. Lengi vel var það þannig að þegar folald var skráð í gegnum heimarétt þá skráðist eigandi móður sjálfkrafa sem ræktandi og eigandi að folaldinu. Eins og sjá má neðst á mynd 4 er kominn möguleiki á að taka út hak þar sem stendur „Eigandi móður skráður sem ræktandi og eigandi folalds“.
Mynd 4: Skráning á folaldi, sjálfvirk skráning á ræktanda og eiganda.
 
Ef hakið er tekið úr þá opnast nýir gluggar „Fjöldi ræktenda“ og „Fjöldi eigenda“ (sjá mynd 5). Ef valið er að ræktendur séu t.d. tveir þá opnast möguleiki að skrá inn tvo aðila. Sama gerist ef valið er að eigandi sé einn þá opnast möguleiki á að skrá einn eiganda. Ef eigendur hefðu verið fleiri hefðu opnast fleiri reitir til að skrá inn kennitölur.
Mynd 5: Skráning á folaldi, skrásetjari skráir upplýsingar um ræktanda og eiganda.
 
Dálítið er um að það vanti skráningu á lit á hrossum í WF en við viljum endilega að hann sé skráður. Upplýsingar um litanúmerakerfið er að finna í WF. Litakerfið er þannig upp sett að lit er lýst með fjórum tölustöfum. Fyrsti tölustafurinn segir til um aðallit (rautt, brúnt..), sá næsti blæbrigði (ljósrautt, dökkrautt o.s.frv.), þriðji tölustafurinn segir til um hvort hrossið er einlitt, tvílitt eða með stjörnu, nös, sokk o.s.frv. Fjórða og síðasta talan er enn frekara auðkenni, s.s. glófext, vagl í auga, glaseygt o.s.frv. Þegar litanúmer er slegið inn kemur WF upp með mynd af þeim lit sem varð fyrir valinu þannig það ætti að auðvelda skráninguna á litnum (sjá mynd 6). Þetta er því ekki eins flókið og það kannski virðist við fyrstu sýn.
Mynd 6: Skráning á lit.
 
Ástæða þess að litur er skráður á þennan hátt er að þá er hægt að skoða á auðveldan hátt fjölda ákveðinna lita í stofninum. Ef litur væri eingöngu skráður með orðum s.s. rauðstjörnóttur þá gætum við ekki unnið á sama hátt með þessar upplýsingar. Það er hins vegar um að gera að lýsa litnum líka með orðum, ekki hvað síst ef hrossið hefur einhver einkenni sem ekki rúmast innan þessa talnakerfis.
 
Ef eitthvað er óljóst varðandi skýrsluhaldið er hægt að senda fyrirspurnir á netföngin agg@rml.is eða halla@rml.is eða hringja í síma 516-5000.
 
Tekið er á móti skýrsluhaldspappírum á öllum starfsstöðvum RML. Skráning fer að mestu fram á starfsstöðvunum á Akureyri og á Selfossi og því æskilegt að þeir sem senda pappíra með pósti sendi á heimilisföngin:
 
RML, Óseyri 2, 603 Akureyri
eða
RML, Austurvegur 1, 800 Selfoss
 
/okg