Starf ráðunautar í hrossarækt

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir ráðunaut i hrossarækt

Starfs- og ábyrgðarsvið
 - Fræðsla og miðlun þekkingar tengd hrossarækt
 - Ráðgjöf, nýsköpun og þjónusta tengd hrossarækt
 - Vinna í teymi hrossaræktar og með öðrum ráðgjöfum RML

Menntunar- og hæfniskröfur
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði búvisinda, raungreina, eða náttúruvísinda æskileg. 
- Góð þekking á hrossarækt og reynsla af faglegu starfi æskilegt
- Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti
- Góð íslensku og ensku kunnátta
- Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 - Lipurð í teymisvinnu og góðir samskiptahæfileikar

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á landbúnaði í sínum víðasta skilningi og hefur metnað og frumkvæði til að vinna að ráðgjafarstarfsemi RML.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda og sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 12 starfsstöðvum. Við bendum áhugasömum á að hægt er að kynna sér starfsemina enn frekar hér í gegnum heimasíðuna. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. mars. Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson (klk@rml.is) og Friðrik Már Sigurðsson (fridrik@rml.is). 

Sjá nánar: 
Umsókn um starf hjá RML

/okg