Starf ráðgjafa hjá RML

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins auglýsir eftir ráðgjafa sem gæti sinnt fjölbreyttu ráðgjafar- og þróunarstarfi á sviði landbúnaðar.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

  • Starf í ráðgjafateymi RML.
  • Þróun og sala á fjölbreyttri ráðgjöf á landsvísu í samstarfi við annað starfsfólk RML.
  • Þróunar og ráðgjafavinna tengd tækniþróun og umhverfismálum í landbúnaði.
  • Önnur tilfallandi verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun á sviði raungreina, náttúruvísinda tækni eða hagfræði æskileg.
  • Þekking á forritun og gagnavinnslu er kostur.
  • Þekking á verkefnastjórnun og aðferðafræði LEAN er kostur.
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
  • Geta til að vinna undir álagi.
  • Góðir samskiptahæfileikar.

Við leitum að einstaklingi með brennandi áhuga á landbúnaði í sínum víðasta skilningi sem hefur metnað og frumkvæði til að vinna að ráðgjafastarfsemi RML. 

Gert er ráð fyrir að starfsstöð viðkomandi verði á Akureyri eða Selfossi.

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins er ráðgjafarfyrirtæki í eigu bænda sem sinnir landbúnaðarráðgjöf um allt land. Starfsemin er dreifð um landið á 13 starfsstöðvum. 

Við bendum áhugasömum á að hægt er kynna sér starfsemi RML enn frekar hér í gegnum heimasíðuna. Jafnframt er sótt um starfið í gegnum heimasíðuna, sjá tengil neðar. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. september.

Nánari upplýsingar veita Karvel L. Karvelsson klk@rml.is og Berglind Ósk Óðinsdóttir boo@rml.is.

Sjá nánar

Sækja um starf hjá RML